Rev. Fr. Piotr Palowski, SVD

Parish Priest - St. Theresa's Parish